MDM در دندانپزشکی چیست؟
What is MDM in dentistry?

 

MDM در دندانپزشکی مخفف Medical Device Management می باشد. در زمینه شیوه های دندانپزشکی، MDM به فرایندها و سیستم های موجود برای مدیریت موثر و نگهداری دستگاه های پزشکی و تجهیزات مورد استفاده در روش های دندانپزشکی اشاره دارد. این شامل فعالیت هایی مانند ردیابی موجودی، برنامه ریزی تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون، اطمینان از انطباق با الزامات قانونی و نظارت بر عملکرد و ایمنی دستگاه های دندانپزشکی است. 

شیوه های MDM مناسب برای اطمینان از عملکرد صاف شیوه های دندانپزشکی، بهینه سازی مراقبت از بیمار و مطابق با استانداردها و مقررات مربوطه ضروری است. مطب های دندانپزشکی اغلب پروتکل های MDM را برای مدیریت کارامد تجهیزات خود و حفظ یک محیط ایمن و کاربردی برای ارائه درمان های دندانپزشکی اجرا می کنند.

نرم افزار مدیریت دندانپزشکی ویدنت ابزارهایی مثل MDM را برای دندانپزشکان و کارکنان پشتیبانی فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که کسب و کار انها هموار است و اطلاعات مهم با خیال راحت ذخیره می شود و به راحتی قابل دسترسی است. 


نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی چیست؟