نرم افزار دندانپزشکی

نرم افزار دندانپزشکی ویدنت :


نرم افزار مدیریت دندانپزشکی ویدنت ابزارهای اداری و بالینی را برای دندانپزشکان و کارکنان پشتیبانی فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که کسب و کار انها هموار است و اطلاعات مهم با خیال راحت ذخیره می شود و به راحتی قابل دسترسی است.

 قابلیت های نرم افزار مدیریت دندانپزشکی ویدنت شامل قرار ملاقات و برنامه ریزی کارکنان، ذخیره سازی اسناد و به اشتراک گذاری پایگاه داده های تماس و گزارش، و همچنین نمودار تاریخچه دندانپزشکی، سوابق بیمار و برنامه های درمانی است. 


نرم افزار مدیریت دندانپزشکی ویدنت اغلب با نرم افزار صورتحساب پزشکی ادغام می شود یا همراه با ان است، تا به بخش مالی یک کسب و کار دندانپزشکی و نرم افزار تصویربرداری دندانپزشکی برای ذخیره و سازماندهی اشعه ایکس و تصاویر بیمار کمک کند.


ویدنت با مدیریت وظایف اصلی اداری مانند برنامه ریزی بیمار و یاداوری قرار ملاقات، پایگاه داده روش و قیمت گذاری، و بیمه و سابقه صدور صورت حساب، ایجاد برنامه های درمانی و ارائه عملکرد نمودارهای دندانپزشکی، پشتیبانی از ذخیره سازی متمرکز پرونده های بیمار و ایجاد فایل های بیمار دیجیتال کل راه حل مدیریت دندانپزشکی شما است.


5 ابزار نرم افزاری مدیریت لابراتوار دندانسازی برای متحول کردن لابراتوارشما