سیستم مدیریت دندانپزشکی چیست؟
What is a dental management system?

 

سیستم مدیریت دندانپزشکی ویدنت، یک برنامه نرم افزاری است که برای ساده سازی و خودکار سازی وظایف مختلف اداری و بالینی در یک عمل دندانپزشکی طراحی شده است.ویدنت با مدیریت سوابق بیمار، برنامه ریزی قرار ملاقات ها، رسیدگی به صورتحساب و ادعاهای بیمه، ردیابی موجودی و تسهیل ارتباطات، برنامه ریزی درمان، گزارشگری مالی و ادغام با سیستم های تصویربرداری و سایر نرم افزارهای دندانپزشکی در عمل است. هدف این سیستم ها افزایش کارایی عملی، بهبود مراقبت از بیمار و ساده سازی فرایندهای اداری با دیجیتالی کردن و خودکار سازی وظایفی است که به طور سنتی مبتنی بر روی کاغذ یا دستی بودند.

با فعال سازی اتوماسیون کلینیک دندانپزشکی ویدنت به بهبود ارتباط بین دندانپزشکان، کارکنان و بیماران کمک می کند. با اتوماسیون نمودن امور کلینیک، می توان اشتباهات و خطاهای انسانی را کاهش داد. همچنین در قسمت مالی این اتوماسیون، امکان تجزیه و تحلیل داده ها وجود دارد که باعث بالا رفتن پتانسیل کاری کلینیک شما می شود.


MDM در دندانپزشکی چیست؟
What is MDM in dentistry?