جناب آقای دکتر قاسمی خوش آمدید

اطلاعات دمو ورود به نرم افزار دندانپزشکی وی دنت

اطلاعات ورود به سیستم 


آدرس ورود به نرم افزار دندانپزشکی:

https://demo24.wedent.ir

user: 09135346166

pass: 111
 

معرفی نرم افزار دندانپزشکی