جناب آقای دکتر نجفی منش خوش آمدید

اطلاعات دمو ورود به نرم افزار دندانپزشکی وی دنت

اطلاعات ورود به سیستم 


آدرس ورود به نرم افزار دندانپزشکی:

https://demo8.wedent.ir/auth

user: 09121463603

pass: 111
 

معرفی نرم افزار دندانپزشکی