جناب آقای دکتر مرزایی خوش آمدید

اطلاعات دمو ورود به نرم افزار دندانپزشکی وی دنت

اطلاعات ورود به سیستم 


آدرس ورود به نرم افزار دندانپزشکی:

https://demo7.wedent.ir/auth

user: 09196826706

pass: 111
 

معرفی نرم افزار دندانپزشکی