جناب آقای دکتر ساکی خوش آمدید

اطلاعات دمو ورود به نرم افزار دندانپزشکی وی دنت

اطلاعات ورود به سیستم 


آدرس ورود به نرم افزار دندانپزشکی:

https://demo6.wedent.ir/auth

user: 09173368039

pass: 111
 

معرفی نرم افزار دندانپزشکی