امکانات نرم افزار مدیریت دندانپزشکی 

 • تعریف و مدیریت بیماری های سیستمیک برای درج در وضعیت عمومی بیمار
 • تعریف و مدیریت داروها جهت ثبت نسخه در پرونده دندانپزشکی بیمار
 • تعریف و مدیریت خدمات و اطلاعات مطب


بیماران در نرم افزار دندانپزشکی وی دنت
 • تشکیل پرونده
 • جستجو، مشاهده و مدیریت پرونده بیماران و پرونده دندانپزشکی همراه با چارت دندان برای انتخاب و ثبت طول کانال ریشه دندان، امکان ذخیره عکس های رادیولوژی و اسناد پزشکی بیمار با قابلیت بزرگنمایی و پرینت، ثبت نسخه، ارجاع به همکار
 • تعیین وقت ملاقات
 • ارائه گزارش بیماران بدقول، گزارش تشخیص، گزارش درمان، گزارش تعیین وقت ملاقات، گزارش معرفین، گزارش بیماران مراجعه نکرده و گزارش بیماران مراجعه کننده
 • نمودار تشکیل پرونده جدید، نمودار وقت ملاقات دندانپزشکان، نمودار نحوه مراجعه بیماران و نمودار خدمات


 • تعریف و مدیریت دندانپزشکان همراه با درصد کارکرد هر دندانپزشک و وقت های حضور در مطب
 • مشاهده تقویم ماهانه دندانپزشکان
 • گزارش عملکرد دندانپزشک بر اساس تاریخ درمان یا پرداخت بیمار همراه خلاصه عملکرد دندانپزشک
 • گزارش حضور دندانپزشک
 • نمودار خلاصه عملکرد دندانپزشک
 • نمودار مقایسه عملکرد دندانپزشکان


 • دفتر ثبت هزینه ها
 • دفتر چک های دریافتی با امکان ثبت تاریخ سررسید چک جهت یادآوری
 • مشاهده صورت حساب بیمار(پرونده مالی بیمار)
 • گزارش چک های دریافتی، گزارش هزینه ها، گزارش بیماران بستانکار، گزارش بیماران بدهکار، گزارش وجوه دریافتی
 • نمودار وجوه دریافتی از بیماران


 • تعریف و مدیریت کاربران به تعداد نامحدود
 • گروه های کاربری با امکان تعریف سطح دسترسی هر گروه
 • گزارش اتفاق ها
 • تقویم تعطیلات
 • پشتیبان گیری و بازگردانی فایل پشتیبان
 • تنظیمات نرم افزار


 • یادآوری های امروز برای یادآوری اتوماتیک رویدادها در بدو ورود به نرم افزار مانند یادآوری وقت های ملاقات، چک های دریافتی، انقضای کالاها، نقطه سفارش کالاها و تحویل سفارش لابراتوار
 • دفترچه تلفن
 • ویرایشگر عکس برای اعمال تغییراتی مانند فیلتر کردن، تغییر سایز، بریدن، نوشتن متن روی عکس مورد نظر


 • تعریف شرکت های فروشنده کالا
 • تعریف کالا بهمراه ورود و خروج کالا از انبار
 • مدیریت مالی پرداخت به شرکت های فروشنده همراه گزارش پرداختی به شرکت های فروشنده کالا
 • انواع گزارش های انبارداری از جمله گزارش کالاهای بیش از حداکثر موجودی، کالاهای کمتر از حداقل موجودی، کالاهای به نقطه سفارش رسیده، ارزش مالی کالاهای موجود در انبار، گزارش رهگیری کالاها، گزارش کالاهای تحویلی به افراد، گزارش کالاهای نزدیک به انقضا، گزارش کالاهای خریداری شده به ازای یک سند پرداخت و همچنین گزارش کالاها به ازای شماره رسید


 • ثبت خدمات مربوط به لابراتوار
 • تعریف و مدیریت لابراتوارها
 • ثبت هزینه های مربوط به خدمات لابراتوار
 • ثبت سفارش لابراتوار با امکان ثبت مرحله کار مانند ارسال قالب به لابراتوار و ... جهت پیگیری وضعیت هر سفارش بهمراه پرینت دستور کار لابراتوار
 • مدیریت مالی پرداخت به لابراتوارها همراه گزارش پرداختی به لابراتوارها
 • گزارش کارهای لابراتوار بیماران و گزارش سفارشات به لابراتوارها


 • مدیریت بیمه ها
 • ثبت تعرفه هر یک از بیمه‌ها روی خدمات و درمان‌ها و محاسبه اتومات سهم بیمار
 • ثبت اطلاعات مربوط به قرارداد شرکت بیمه با دندانپزشک
 • امکان تعریف سقف پوشش بیمه برای فرد
 • گزارشگیری و تهیه لیست بیمه و ذخیره خروجی روی دیسکت بر اساس انواع بیمه ها


 • مدیریت تماس ها برای شناسایی تماس گیرنده ها
 • امکان گزارش گیری از تماس های تلفنی در یک بازه زمانی مشخص
 • قابلیت مشاهده گزارش تماس ها در شبکه با امکان دادن دسترسی به هر کاربر
 • قابلیت ضبط صدا در هنگام مکالمه(ویژه نمایشگر تلفن بهمراه ضبط صدا)


 • گزارش آماری و لیستی از بخش حسابداری (تمامی بخش ها)
 • گزارش  آماری و لیستی از انبار
 • گزارش  آماری و لیستی از عملکرد کارمندان
 • گزارش  آماری و لیستی از وضعیت سفارش
 • گزارش  آماری و لیستی از بیمه
 • یادگیری ماشین از رفتار کارمندان، بیماران، لابراتوار ها
 • ارائه گزارش عملکردی مطب
 • ارائه گزارش عملکردی کارمندان
 • جداسازی بیماران خوب از بد و آلارم سیستمی